Zwierzętarnia

Zwierzętarnia należąca do Zakładu Immunologii wyposażona jest w nowoczesną aparaturę służącą do biotelemetrycznego pomiaru temperatury i aktywności zwierząt. System ten pozwala na prowadzenie i rejestrowanie wyników doświadczeń w zdefiniowanych warunkach i w sposób bezstresowy dla  zwierząt.                                                                           
Specjalistyczny sprzęt diagnostyczny umożliwia również analizę parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi.
Zaplecze hodowlane i jego wyposażenie spełnia wszystkie wymagane normy i jest na bieżąco monitorowane przez służby weterynaryjne.

Reklamy