Pracownicy

Kierownik: dr Lucjan Rutkowski – starszy wykładowca; tel. (+48 56) 611-25-28, e-mail: lrutkow@biol.uni.torun.pl

mgr Karol Fiedorek – specjalista; tel. (+48) 694-550-656,
e-mail: karfied@umk.pl

Reklamy