Kontakt

Adres: ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń


 

Zwierzętarnia

Kierownik – Prof. dr hab. Wiesław Kozak (prof. zw.), tel. (56) 611-25-20,
e-mail: wkozak@umk.pl

dr Sylwia Wrotek: tel. (56) 611-49-48, e-mail: wrotek@umk.pl
dr Małgorzata Kowalczewska: tel. (56) 611-25-18,
e-mail: m_kowalczewska@umk.pl
dr Tomasz Jędrzejewski: tel. (56) 611-25-18, e-mail: tomaszj@umk.pl
dr Jakub Piotrowski: tel. (56) 611-25-18, e-mail: piotrowski_jak@umk.pl
mgr Magdalena Wolska: tel. (56) 611-25-19, komórkowy: (+48) 603 343 303,
e-mail: magda_w@umk.pl
mgr Żaneta Muchewicz (doktorant), tel. (56) 611-25-18,
e-mail: zaneta.m@doktorant.umk.pl
mgr Ewa Potera-Kram (doktorant), tel. (56) 611-25-18,
e-mail: ewa_potera@onet.eu


 

Ogród Botaniczny

Kierownik – dr Lucjan Rutkowski tel. (+48 56) 611-25-28,
e-mail: lrutkow@biol.uni.torun.pl

mgr Karol Fiedorek tel. (+48) 694 550 656, e-mail: karfied@umk.pl

 

Prowadzący stronę: Karol Fiedorek, e-mail: karfied@umk.pl

Reklamy