Zaplecze Hodowlane Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu

Zaplecze Hodowlane należy do Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zlokalizowane jest w pobliżu gmachu Wydziałów BiOŚ i NoZ. W jego skład wchodzi Zwierzętarnia oraz Ogród Botaniczny.
Zadaniem Zaplecza Hodowlanego jest zabezpieczenie dla zakładów Wydziału BiOŚ odpowiednich warunków do prowadzenia doświadczeń in vivo na roślinach jak również do hodowli zwierząt laboratoryjnych.
Zaplecze Hodowlane dysponuje dwoma szklarniami wyposażonymi              w zaawansowaną aparaturę utrzymującą w sposób automatyczny stałe, zdefiniowane warunki fizykochemiczne upraw doświadczalnych. W budynku zaplecza znajduje się pomieszczenie (ciemnia biologiczna) przystosowane do uprawy roślin w ściśle określonych warunkach świetlnych.
Kolekcje roślinne zgromadzone w szklarni i w ogrodzie na zewnątrz umożliwiają prowadzenie zajęć edukacyjnych.

image020

Reklamy